Udredning

Udredning:

Er du i tvivl om, hvorvidt du har et alkoholmisbrug eller en afhængighed – eller en psykiatrisk diagnose? Alkoholmisbrug eller depression? Medicinafhængighed eller generaliseret angst?

Et udrednings forløb består af en række samtaler og tests – der kan vare fra 20 minutter til 1 ½ time. Testene kan blive foretaget af  forskellige fagpersoner. Hele forløbet kan vare op til to uger, afhængig af om der f.eks er behov for en psykiatrisk vurdering, eller om en ægtefælle, partner eller arbejdsgiver skal involveres.

Udredningen omfatter social, misbrug, økonomi, familie, psykiatri og arbejde/økonomi – alt dette for at få så dækkende et billede af dig/klienten, så bedst mulige og rigtige hjælp kan iværksættes.

Der søges ikke efter diagnoser, men foretages en udelukkelse, hvorfor der testes for f.eks. depression, der kan forveksles med ”benægtelse” eller ADHD, der også kan forveksles med et amfetamin eller kokain misbrug.

Endnu en gang, er alt dette for at få det bedste og mest dækkende billede af dig og din situation.