Misbrugspolitik

Misbrugspolitikken skal oplyse om:

Hvorledes alkohol eller andre former for stimulanser tolereres på arbejdspladsen
Hvilke konsekvenser en afvigende adfærd har
Viljen og evnen til at hjælpe en medarbejder med misbrugsproblemer.

I opgaver med at hjælpe kommuner, institutioner og virksomheder med vedtagelse, gennemførelse og vedligeholdelse af en misbrugspolitik er det Alconcults udgangspunkt, at politikken i form og indhold skal afspejle, at enhver større arbejdsplads beskæftiger et bredt udsnit af befolkningen, hvorfor det må forventes, at der med mellemrum kan opstå problemer også med relation til alkohol, medicin, spil eller stoffer.

En misbrugspolitik skal ikke være noget omfattende og dramatisk. Den skal være udtryk for, at man – ligesom man har andre tjenstlige regler – også har et regelsæt på dette område, og den skal give ledere og andre nøglepersoner en umiddelbart anvendelig indsigt i misbrugsproblemer og et “værktøj” til at løse eventuelle problemer.

Politikken er ikke et signal om, at der er flere problemer på den pågældende arbejdsplads end på andre danske arbejdspladser. Politikken skal være et positivt signal om, at arbejdspladsen har en vilje til på en seriøs og værdig måde at løse disse problemer, såfremt de måtte opstå.

Alconsult har i en række virksomheder og kommuner gennemført en værdig og af alle parter accepteret misbrugspolitik. Det er Alconsults strategi, at disse politikker i vid udstrækning skal blive til med udgangspunkt i viden om problemet “misbrug og arbejdsplads”.

En viden, som bliver til en holdning, som så igen bliver til en gensidig accept af politikken og en optimal kollegial holdning til at søge politikken overholdt.