Præstationsfremmende/hurtige stoffer

Yder du over evne?
Er du blevet hooked?
Har du mistet kontrollen?
Hvem har magten over dit liv – du eller stofferne?

Kontakt os på mail@alefa.dk eller tlf. 24 22 80 08, og vi finder tid til en afklarende samtale, hvor vi sammensætter et forløb der passer dig.

Hvad er præstationsfremmende/hurtige stoffer?

De stimulerende stoffer indbefatter blandt andet kokain, amfetamin, ecstacy og mange, mange flere. Tager man disse stoffer, er der risiko for forgiftninger med hjerteflimmer/-stop, hjerneblødning, overophedning med videre. Der er risiko for ulykker, fordi man under påvirkning af disse stoffer kan blive mere uforsigtig og aggressiv. Ved længere tids brug udvikler mange psykiske symptomer med vrangforestillinger, som kan udvikles til en egentlig forbigående forgiftningspsykose.
Fælles for alle stofferne er, at de griber dybtgående, men også forbigående, ind i hjernes kemiske maskineri.

Rusmidlerne virker ved at stimulere eller blokere for hjernes signalstoffer eller efterligner virkningen af disse. Alle rusmidler påvirker hjernes belønningscenter, og det er denne påvirkning der giver den belønnende, berusende og euforiserende virkning. Man taler om at rusmidlerne kortslutter hjernes naturlige belønningssystem. Det er også dette der er grundlaget for at alle rusmidler kan give anledning til udvikling af misbrug og afhængighed med alle de fysiske, psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser det har.

Hvem bliver afhængige?

Risikoen for udvikling af misbrug og afhængighed er meget forskellig fra individ til individ, og bestemmes både af opvækstforhold og genetiske forhold. Sårbare og skrøbelige individer med et sparsomt selvværd og psykiske lidelser kan føle et større behov for rusmidlernes belønnende virkning og har derfor større risiko end andre for at udvikle et misbrug.

Unge befinder sig generelt i risikozonen. Jo tidligere debut, desto større risiko for udvikling af afhængighed. De unge tror, de er usårlige, og de har endnu ikke fået ordentligt fodfæste i tilværelsen. Der er en stor risiko, hvis man bruger for meget, for tidligt og forkert.

Vores behandlingstilbud er anonymt og privat, hvorfor der er egenbetaling – med mindre du har en forsikring der dækker.