Al-Efa Metoden – tilbagefaldsforebyggende terapi

Al-Efa Metoden

Al-Efa Metoden er et tilbagefaldsforebyggende terapiforløb udviklet til mennesker, der ønsker hjælp til at ændre en uhensigtsmæssig livsstil.

Mennesker, som er blevet ædru eller clean, og som nu befinder sig i en livssituation der kan indebære en umiddelbar risiko for at tage et tilbagefald.

Mennesker, som generelt har svært ved at tackle svære situationer uden at ty til alkohol, stoffer, spil eller anden afhængighed.

Kontakt os på mail@alefa.dk eller tlf. 24 22 80 08 for en personlig snak om netop dit problem.

Tilbagefald er den proces der finder sted, når tilbagevenden til et misbrug syntes at være en god løsning på problemerne.

Advarselstegnene på et tilbagefald udvikler sig længe før du begynder at misbruge. Disse advarselstegn er som regel udtryk for problemer, der fører til misbrug.

De kommer ud af kontrol. Det ene problem fører det andet med sig, og det ender med, at du føler dig overvældet, forvirret, frustreret og føler en smerte der ikke er til at holde ud.

 At misbruge er det sidste stadium i processen.

Det er sjældent at finde nogen, der pludselig begynder at misbruge igen.

Når du i samarbejde med en tilbagefaldsterapeut får arbejdet med din livshistorie, dit selvværd, dine værdier og ønsker, samt får analyseret de situationer der førte til tilbagefaldet, vil du kunne se en sammenhængende række af advarselstegn, som du vil lære at håndtere.

Al-Efa Metodens forløb

Forløbet består af 24 sessioner, og 23 skriftlige opgaver.

Du mødes en gang om ugen med din terapeut, hvor I gennemgår ugens opgave.