Alefa aftale

Professionel og uafhængig hjælp – Anonym telefonisk rådgivning

Med en Al-Consult-Aftale har alle former for arbejdspladser mulighed for løbende at kunne få professionel og uafhængig hjælp til at få afklaret, om der er tale om et misbrugsproblem, og i så tilfælde hjælp til, hvad man fra arbejdspladsens side skal gøre – og nok så meget, hvad man skal undgå at gøre – for at hjælpe.

Det værste der kan ske for en misbruger er, at ingen gør noget ved problemet. Det er naturligvis også afgørende, at der bliver gjort det rigtige.

Al-Consult-Aftalen er en ordning, hvor alle ledere og tillidsrepræsentanter kan få anonym telefonisk rådgivning i forbindelse med konkret opståede sager, således at man på hensigtsmæssig måde kan få fastslået en eventuel eksistens af et misbrugsproblem og dets omfang.

På samme måde kan enhver medarbejder vederlagsfrit – og uden nødvendigvis forudgående at have foretaget nogen henvendelse til leder eller tillidsrepræsentant – foretage samme henvendelse til Al-Consult og få samme indledende hjælp vedrørende egne eller kollegers problemer.

Aftalen gælder endvidere pårørende til medarbejdere.

Al-Consult-Aftalen er truffet med en lang række arbejdspladser overalt i Danmark.

Alconsult-Aftale tegnes for ét år ad gangen, men kan fra begge parters side opsiges med tre måneders varsel.
Pris pr. medarbejder pr. år kr. 10,00 + moms