Metoder

Vi bruger en del metoder i vores behandling, alt efter hvem vi har med at gøre, og hvad der giver mening i den enkelte situation. Vi møder folk med et åbent sind, og fastholder ikke os selv i én form for terapeutisk metode.

Men for alligevel at sætte lidt ord på:

Vores primære behandlingsmetode er kognitiv terapi, som har fokus på dine tanke- følelses og handlemønstre. Vi hjælper dig med at opdage de automatiske, som oftest negative, tankemønstre der kan fastholde dig i en uhensigtsmæssig spiral af problemer.

Psykoedukation – undervisning i forståelse af afhængighed/misbrug.

Narrativ terapi – for at afdække din historie, og imødegå de holdninger og overbevisninger du har med dig – som regel helt tilbage fra barndommen, men også bare igennem dit liv og igennem de erfaringer du har gjort dig. Dine overbevisninger afspejler de tanker du gør om dig selv, om andre og om verden.

Derudover bruger vi elementer fra psykoterapien, samt fra 12 trins programmerne.

Vi har konsulenter tilknyttet der er uddannet i:

Hypnoseterapi
S.E. traume terapi
Gestaltterapi
Mindfulness

 

Kontakt os på erik@alefa.dk eller tlf. 28 93 25 28, og vi finder tid til en afklarende samtale.