Medafhængighed

Hvad vil det sige at være medafhængig?

“Tak til Alefa for at møde mig der hvor jeg er… eller var”
                                                                                                                 Louise 33 år

 

Som pårørende har du sikkert gjort alt hvad der står i din magt for at få misbrugeren til at erkende sit problem og søge hjælp.

Kontakt os på mail@alefa.dk eller tlf. 24 22 80 08.

Familien eller nære pårørende til en misbruger tilsidesætter ofte egne behov. Det er lettere at trække sig ind i sig selv og bare forsøge at få hverdagen til at fungere. Det er svært at finde overskud og glæde og nyde almindeligt socialt samvær med andre.
Mange pårørende tror fejlagtigt, at alle problemer løser sig selv, hvis bare misbrugeren går i behandling. Men det viser sig som regel, at de mønstre og familieroller som misbruget har medført, er blevet så indgroet i familien, at det kræver en særlig indsats at bryde den.
Derfor er det vigtigt, at du som pårørende – og for din egen skyld – søger rådgivning, således at hele familiens tilværelse rettes op.

Karakteristiske mønstre for medafhængige:

Benægtelsesmønstre: 
• har svært ved at identificere egne følelser
• bagatelliserer, ændrer eller benægter deres følelse
• opfatter sig selv som fuldstændigt uselviske og helliget andres ve og vel

Mønstre for lavt selvværd: 
• har svært ved at træffe beslutninger
• dømmer alt hvad de tænker, siger og gør for hårdt og som aldrig værende ”godt nok”
• bliver pinlig berørt ved at modtage anerkendelse, ros eller gaver
• kan ikke finde ud af at bede andre om at imødekomme deres ønsker og behov
• værdsætter andres mening om deres tanker, følelser og opførsel højere end deres egen mening
• opfatter ikke sig selv som elskværdige og værdifulde mennesker

Eftergivenhedsmønstre: 
• går på kompromis med deres egne værdier og integritet, for at undgå afvisning og andres vrede
• er meget sensitive over for andres følelser og overtager dem
• er ekstremt loyale og bliver for længe i skadelige situationer
• værdsætter andres meninger og følelser højre end deres egne og er bange for at udtrykke deres egne modsatte synspunkter og følelser
• tilsidesætter deres egne interesser og hobbyer for at gøre hvad andre ønsker
• accepterer sex som erstatning for kærlighed

Kontrolmønstre: 
• tror de fleste andre mennesker er ude af stand til at tage vare på sig selv
• prøver at overbevise andre om, hvad de ”burde” tænke og føle. Bliver fornærmede, hvis andre afslår deres tilbud om hjælp
• tilbyder andre gode råd og vejledning uden at være blevet spurgt
• strør om sig med gaver og tjenester til dem de holder af
• bruger sex for at opnå anerkendelse og accept
• må føle sig uundværlige for at have et forhold til andre

Vores behandlingstilbud er anonymt og privat, hvorfor der er egenbetaling – med mindre du har en forsikring der dækker.