Rådgivning til familier

Afhængighed er en sygdom, men den er mere end det. Den er en familiesygdom.

Har man som ægtefælle og børn i mange år levet tæt op ad en misbruger, udvikler man – uden man måske selv opdager det – en række karaktertræk, der på mange måder minder om misbrugerens.

Man lyver om misbrugsproblemet, man skammer sig, og man føler sig stresset. Man undgår at tale om problemet, og udadtil er opgaven at dække over det, der er familiens hemmelighed.

Mange uden for familien kan se, at noget ikke er som det skal være. Men familien har svært ved selv at overskue situationen.

Man taler i forbindelse med misbrug og afhængighed om “et blind punkt”. Misbrugeren selv er som regel den sidste, der indser problemet. Dette blinde punkt findes mange gange også hos de øvrige familiemedlemmer, som har svært ved at se, hvordan sygdommen langsomt påvirker også deres følelser og handlinger.

For familien kan det derfor være svært på afgørende måde at hjælpe misbrugeren/den afhængige. Man er måske ligefrem med til at gøre det lettere for vedkommende at fortsætte sit misbrug.
Gennem rådgivning hos Alconsult kan familien få vejledning til at forstå sin egen situation.
Alconsult kan hjælpe med en afklaring af problemets omfang, og hvad der helt konkret kan gøres ved det.
Alconsult tilbyder viden, erfaring, forståelse og fortrolighed.
Alconsult ser det som sin opgave på en værdig og respektfuld måde at hjælpe dem, der vil hjælpe.

En opringning til Alconsult har for mange hundrede misbrugere og familier været af afgørende betydning.