Al-Efa Konceptet – tilbagefaldsforebyggende rådgivning

Al-Efa Konceptet

“Tak for jeres tålmodighed med mig, og jeres evne til at se muligheder. Tak for redskaberne og starten på et nyt liv”.                                                                                                    
                                                                                                                                                            Ulla 56 år

Al-Efa Konceptet er en tilbagefaldsforebyggende rådgivning, beregnet til mennesker, der ønsker hjælp til at ændre et uhensigtsmæssigt mønster.

Mennesker, som er blevet ædru eller clean – og som nu befinder sig i en livssituation som kan indebære en umiddelbar risiko for at tage et tilbagefald.

Mennesker, som har svært ved at tackle svære situationer uden at ty til alkohol, stoffer, spil eller anden afhængighed.

Kontakt os på mail@alefa.dk eller tlf. 24 22 80 08 for en personlig snak om netop dit problem.

Tilbagefald er en proces, som begynder længe før man begynder at misbruge – en proces, hvori der er mulighed for at gribe ind og vende den udvikling, som ellers automatisk vil føre til et tilbagefald.

Det primære mål i Al-Efa Konceptet er at lære hvordan tilbagefaldsmønsteret kan brydes og standses.

Dette gøres ved at blive opmærksom på vigtige og kritiske advarselstegn, samt ved at lære at kortlægge og håndtere forskellige højrisikosituationer.

Ved at kende vores advarselstegn og dermed tage ejerskab for dem, kan vi stoppe et tilbagefald. Ved at arbejde videre med højrisikosituationer, og her lære at håndtere irrationelle tanker, uhåndterlige følelser og selvdestruktive handlinger, kan vi vende vores tilværelse til at blive noget vi selv, og ikke vores afhængighed, er herrer over.

Al-Efa Konceptet er ikke decideret terapi. Er der brug for en sådan, henviser vi til Al-Efa Metoden.

Al-Efa Konceptets forløb 

Forløbet består af 13 sessioner, og 12 skriftlige opgaver.

Du mødes en gang om ugen med din terapeut, hvor I gennemgår ugens opgave.