Al-Efa Strategien – ambulant behandling

Råd og vejledning:

Henvendelse kan ske både skriftligt på mail@alefa.dk, personligt på Howitzvej 75, 2000 Frederiksberg og telefonisk på 24 22 80 08. Efterfølgende vil der blive tilbudt en samtale, hvor der tales om, hvordan alkohol påvirker hverdagen, og hvilke behandlingsmuligheder der er.

Samtalen er for at afklare, hvilke forandringer klienten ønsker i forhold til sin alkoholproblematik.

Metode: Struktureret samtaleforløb.

Udredning og behandlingsplan:

Ved behandlingsstart hos Al-Efa tilbydes en kortlægning, som gennemføres i faser, hvor udredning af alkoholproblemet og andre problematikker, der kan påvirke den efterfølgende behandlingstilrettelæggelse.
Det er vigtigt, at udredningen er et fælles projekt mellem behandler og klient og foregår i en respektfuldt og tillidsfuld atmosfære så udredningen bliver så fyldestgørende som muligt.
Der bruges skema og tests til afdækning af: misbrugs historik, alkoholrelaterede sygdomme, psykiatri, sociale problemer, økonomi, uddannelse og arbejde.
Udredningen danner grundlang for et behandlingstilbud.
Udredning ved terapeut og socialrådgiver.
Over op til 1 måned.

Individuelt samtaleforløb:

Individuelle samtaleforløb foregår ved den samme behandler. Behovet for samtaler kan variere fra klient til klient, der tages derfor udgangspunkt i den enkeltes behov, og samtalerne kan aftales fra uge til uge.
Forløbet kan vare op til 4 måneder.
Metode: Narrativ terapi, psykoeducation, kognitiv adfærdsterapi.