Intervention

Intervention er fagudtryk for det indgreb, der finder sted når en misbrugers pårørende – typisk familie, venner og/eller arbejdsgiver – går sammen om at stille et ultimatum til den berørte misbruger/afhængige person.

Ordet intervention betyder indgriben.

En stor indgriben i et andet menneskes liv, som en intervention jo i sagens natur ér, kræver etik, respekt for de involverede og professionel hjælp.

Al-Efa er en af de meget få steder i Danmark, som er godkendt på Tilbudsportalen til at foretage interventioner. Vi har samlet mange års erfaring med at lave interventioner og vi skelner mellem familie- og arbejdsgiverinterventioner:

Familieintervention

Til en familieintervention deltager de nærmeste pårørende til den misbrugende; det kan f.eks. være kone/mand/kæreste, store børn (typisk over 15 år), søskende og/eller en nær ven.

Til en start samler vi de pårørende til et forberedende møde (forintervention), hvor  interventionen gennemgås nøje.

Målet med selve interventionen er, at misbrugeren straks efter påbegynder planlagte behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagerne er afklarede omkring egen rolle, i forhold til hvilken konsekvens det kommer til at få, hvis misbrugeren ikke tager imod tilbuddet om behandling/hjælp.

I forhold til at forstå konsekvenserne af en professionel intervention, er det indlysende, at en intervention er et redskab, man benytter sig af én gang.

En vellykket intervention afsluttes med en de-briefing (et opsamlingsmøde) af familien.

En mislykket intervention afsluttes med tilbud om hjælp til de involverede.

Arbejdsgiverintervention

Her henvises til Al-Consult, der har 25 års erfaring med arbejdsgiverinterventioner:

http://alconsult.dk/radgivning