Ofte stillede spørgsmål – FAQ

Hvornår er alkohol et problem?

Alkohol er blevet et problem, når drikkeriet begynder at gå ud over ens privatliv, helbred, arbejde og øvrige sociale liv.

Hvor mange genstande skal man drikke, før det er et problem?

Det er svært at sætte tal på, da det er forskelligt fra person til person. Nogle mennesker kan tåle meget mere end andre, mens andre kan tåle betydelig mindre. Så det er mere et spørgsmål om det forbrug der er tale om, har skadelige konsekvenser for en selv eller andre.

Hvornår er det afhængighed?

Der er tale om afhængighed, når tre eller flere af følgende kriterier har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år:

– Trang til alkohol

– Svært ved at styre hvor meget man drikker, svært ved at stoppe eller nedsætte forbruget.

– Abstinenssymptomer, eller at man drikker for at fjerne eller undgå disse.

– Toleranceudvikling, kan tåle at drikke mere og mere, kan drikke uden at virke synderligt påvirket.

– Alkohol har en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug.

– At man bliver ved med at drikke, på trods af at det får stadig større og flere konsekvenser – fysiske, psykiske, sociale og mentale konsekvenser.

Skal alkoholikere altid i døgnbehandling?

Nej, det er ikke altid nødvendigt. Det kommer bla. an på, hvor udviklet alkoholismen er. I visse tilfælde vil det kunne lade sig gøre at behandle det ambulant.

Hvad er abstinenser?

Abstinenser opstår, når en person har drukket meget og/eller i længere tid, og så pludselig holder op. Kroppen reagerer, og der kan bla. opstå rødmen, rystelser på hænder, sveden og kvalme/opkastninger.

Er antabus godt til afvænning?

Antabus skaber en forgiftning i kroppen hvis der indtages alkohol – så man bliver syg hvis man drikker. Antabus’ største effekt er, at man bliver afskrækket fra at drikke. Antabus kan være et godt, og til tider nødvendigt, middel i en overgangsperiode.

Kan man fortsat drikke alkohol, efter at være stoppet med at ryge hash?

Generelt må svaret være nej, da man ofte bare kompenserer ved at drikke mere alkohol, i stedet for at ryge hash. Og så kan man jo sige, at man er lige vidt.

Virker medicin sammen med alkohol?

Læs altid medicin-indlægssedlen grundigt, eller spørg din læge. Oftest fungerer alkohol og medicin ikke sammen – enten forstærker medicinen alkoholens virkning, eller også ophæver alkoholen medicinens virkning.

Er det dyrt at gå i behandling?

Det er relativt. En alkoholbehandling vil svinge fra 30.000 – 80.000 kr., afhængigt af om det er en ambulant eller en døgn behandling der er tale om.

Har alle krav på behandling for alkoholisme?

Ja, ifølge dansk lovgivning har alle ret til et tilbud om behandling.