”Jeppe paa Bierget” eller ”den forvandlede Bonde”

Franks Corner.

Alt der skrives, gættes og påstås står for egen regning. Læserens formodninger og konklusioner står for læserens egen regning.

Jeg vil denne gang skrive om en kommende glædelig begivenhed du bør skrive ind i kalenderen, og med lidt held også har mulighed for at opleve.

Jeppe paa Bierget” eller ”den forvandlede Bonde”

Ludvig_Holberg

En gammel dansk komedie skrevet af Ludvig Holberg i 1722 og stadig aktuel.

Ludvig var en mand af oplysningstiden, en mand med meget faste holdninger og et kritisk syn på samtiden. Jeg tror, at hvis den gode Ludvig havde oplevet en Minnesota/12 trins behandling, som den ser ud i dag i store dele af Danmark – så ville den gode Ludvig nok have sagt fra.

Ludvig var modstander af den bevidstløse udenadslære f.eks. religionsundervisningen (indoktrinering) der foregik i skolerne, så en behandling baseret på tro og overbevisninger ville nok ikke falde i Ludvigs smag.

”Børn maa giøres til Mennesker, førend de blive Christne”

og

 ”hvis een lærer Theologie, førend han lærer at blive Menneske, bliver han aldrig Menneske”.

Ludvig troede på ”fornuftens guddommelige lys i vort indre”, troede på fornuften i alle mennesker og må derfor siges at have været på forkant med den kognitive terapis tankegang.

”Da Jeppe blev bjerget”

Jeppe

De fleste eller rigtig mange har hørt om Jeppe og mange har set stykket med Ole Thestrup i hovedrollen.

Få har set Jeppe på Bjerget som musical opført af ”Det Damgårdske Teaterselskab”, omskrevet og tilpasset nutiden. En skæv, humoristisk, rørende og fed måde at udbringe budskabet om, at ingen er håbløse og at selv de mest udsatte, med lidt hjælp, kan få et bedre liv.

Os, de få, de udvalgte, der fik lov til at opleve stykket blev en stor oplevelse rigere. Denne oplevelse ønsker vi nu at dele med hele Danmark. Ja det lyder måske lidt overvældende og er nok også mest pral, men ”Jeppe” vil tage på en landsturne i uge 40 2014 med start i Aalborg den 29. september på det ”Hem’lige teater”.

Jeppe vil forsætte ned gennem Jylland, over Fyn med afslutning i København – efterladende et spor af latter og gråd, men også håb, viden og tro på at alle har en mulighed for at ændre livsstil/skifte spor.

Oplysning og forebyggelse

En flok musikalske ildsjæle giver et vigtig budskab videre til publikum og viser at der er håb for alle, samt at det at blive ædru ikke behøver at være kedeligt.

At der samtidig gøres lidt grin med den til tider meget selvhøjtidelige stemning, som en ”rigtig” behandler* kan give i en behandling, er kun befriende – og det jo også er en del af virkeligheden i den verden.

stop med at tale

 

 

*En bedrevidende person, der har fundet den eneste sandhed for ALLE, som regel ved at egen historie tilpasses 12 trins programmet eller er det omvendt?

Det ”Jeppe” fremfor alt ønsker er at give er håb og en tro på at det er muligt at slippe ud af misbrugets kløer – og at det nogle gange kræver lidt ekstra hjælp, både til familien og til alkoholikerne.

Oplysning må aldrig være kedelig. Det er godt med faglighed, men for Guds skyld ikke på en kedelig måde, så er der lukket allerede inden overskriften på budskabet er sagt eller læst. Humor er en god formidler og kan sagens bruges til at oplyse om alvorlige – ja livstruende sygdomme, uden at virke stødende.

Oplysning er med til at forebygge, og alt andet lige er forebyggelse bedre end behandling – og billigere. Alvorlige misbrugsproblemer kan undgås ved en tidlig indsats og det er ikke kun misbrugeren og dennes familie, men hele samfundet der profiterer at en sådan indsats.

”Jeppe” er et lille skridt på vejen og vi håber at stykket kan inspirere andre til at give budskabet videre – hvad med ”Jeppe” sat op til opera for whisky bæltes beboere f.eks?

Som afslutning på stykket vil ”skuespillerne” stille sig til rådighed for spørgsmål fra salen, lige som vi håber at Ole Thestrup kan deltage i svarpanelet ved et par eller tre af forestillingerne og med lidt held også præsentere stykket.

Ole har med stor dygtighed spillet begge roller – den ene som god gedigen alkoholiker gennem 27 år og en endnu bedre og virkelighedstro rolle som karakteren ”Jeppe på Bjerget” på en landsturne tilbage i 2006 eller 07.

Samarbejde

Samarbejde

Paraplyen står som tovholder på teaterprojektet og har delvis fået ”Jeppe” finansieret af Kultursstyrelsen og private fonde, lige som stykket afholdes i samarbejde med de byer/kommuner stykket opføres i.

Da kommunen således er med til at finansiere opførelsen, vil oplysning på en pjece om offentlige og gratis behandlingstilbud blive uddelt ved hver forestilling.

Pjece med frivillige og gratis tilbud samt om AA, NA og andre fællesskaber og selvhjælps grupper vil blive uddelt ved hver forestilling

Alle gæster til forestillingerne vil sammen med billetten få et års gratis medlemskab af Paraplyen, en frivillig sammenslutning af små foreninger og mindre NGO’er.

Der er ingen kommercielle interesser involveret, hvorfor der ej heller vil blive reklameret for private behandlingstilbud som indebærer betaling.

 

Frivillige

Vi har brug for flere varme og arbejdsivrige hænder på turen rundt i Danmark. Vil du være med til at gøre en forskel?

Alle frivillige vil få en gratis billet til forestillingen og et års gratis medlemskab af Paraplyen.

 

Så venligst kontakt os for en samtale. Kontakten kan ske ved at du kommenterer bloggen og skriver dit mobil nummer.

https://www.facebook.com/pages/Paraplyen/369401093173520?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Da-Jeppe-blev-bjerget/506123762849185?fref=ts

 

Vi ses derude.