Gentagelse fremmer forståelsen

En gang for mange år siden fik jeg af en ældre kollega et godt råd om at når der blev fortalt noget, uanset hvad og af hvem, er det klogt at spørge sig selv: Hvorfor lige nu? Hvem er det rettet til? Hvad ønsker afsender? De fleste gange er det bare snak, men prøv at

Videre