Tanker fra en Kannibal – med hang til kød

Af Frank Hansen

’Tanker fra en vegetar- med hang til kød’ – refleksioner over tanker, episoder og forundring over egne og andres eller alles handlinger.

download

Fra Fernando Savaters “Tanker fra en Kannibal” tillader jeg mig at citere:

Forskellen på “at bruge” og “misbruge” er følgende: Når du bruger en lyst beriger du dit liv, og du kommer til at sætte mere pris ikke blot på lysten, men på hele dit liv; mens misbrug af lysten gør dit liv fattigere, du mister interessen for livet, fordi al din opmærksomhed koncentreres om én lyst.

En meget smuk og ny måde at beskrive afhængighed på.

Bedre sent end aldrig

Minnesota verdenen åndede lettet op da det officielle Danmark, ved hjælp af mange og lange rapporter, undersøgelser og ”evidens”, endelig kunne konkludere at gruppeterapi og familieinvolvering i alkoholbehandling giver det bedste resultat.

Den metode har de sidste 25 år været brugt af mange Minnesota inspirerede behandlingssteder i Danmark, og i udlandet i endnu flere år. At Danmark er ca. 10 år bagud i forhold til f.eks. U.S.A. og England på behandlingsområdet, kan måske forklares med afstand, sprog eller manglende opdatering på viden.

Det kan være lidt sværere at forklare hvorfor det, i et så lille land som Danmark, kan tage så lang tid at få viden om gruppeterapi og familieinvolvering implementeret i det offentlige system?

Jeg gætter på, og det er et gæt, at aktiv lytning ikke har været en del af ’samarbejdet’ mellem de private (Minnesota behandlingssteder) og offentlige behandlingssteder (regioner/kommuner) – ingen har lyttet til hinanden, og begge har oplevet at have den rigtige løsning/metode til behandling af alkoholikere.

Ingen har tænkt at kunne mødes på midten og indlede et samarbejde,

Medicinkrigen

Chokket blev endnu større da udmelding kom, om at antabus ikke mere var den store hit;  at det lige pludselig ikke kunne stå alene, men at det skulle være sammen med terapi og/eller der skulle følges op.

Gud fader bevares, det har dog været kendt viden i endnu flere år, og ikke bare kendt men også brugt – men det er selvfølgelig lettere, billigere og hurtigere med en pille og et glas vand, end med en eller flere samtaler.

Indsigten var chokerende og må være kommet som en overraskelse for rigtig mange, ikke mindst medicinalindustrien, der efter en sommer hvor antabus lige pludselig gik fra at være en mangelvare og dermed efterspurgt – til at  kunne undværes, eller pludselig var knap så effektivt som tidligere troet.

Den kendte verden var helt at lave og ikke til at genkende. Gud ske lov kom et andet kendt medicinal firma på banen med et nyt produkt, kraftigt markedsført af kendt dansk overlæge.

Så kom der balance i systemet igen og en forklaring – det var selvfølgelig en kamp om markedsandele mellem et par medicinalfirmaer. Skal det være antabus eller ’trangsdæmpende’ medicin?

Begge dele evigheds behandlinger. Den ene beregnet til pausedruk den anden til nedsat, men forsat druk. Begge dele støttet at medicin forbrug, og dermed forsat indtægt til medicinalindustrien.

download (1)

Logik eller politik?

Samtidig kunne man opleve en reklame kampagne om kommunernes mange tilbud til diverse misbrug, og med den ’nye’ viden om behandlingsmetoderne gruppeterapi og familieinvolvering, er tilbuddene betragteligt udvidet.

Det er dejligt med oplysning om de mange og gode tilbud, og til en overkommelig pris – dvs. gratis eller betalt over skattebilletten.

Lige som al anden sygebehandling skal alkoholbehandling være gratis og ikke kun til alkoholikeren, men også til familien – og ikke mindst børnene. Behandlingen skal være den bedst mulige der overhovedet kan tilbydes, og der skal ikke være kæmpe forskelle i hjælpen, afhængig af hvilken kommune du bor i.

Netop det at bopælen er afgørende, er et af problemerne ved decentralisering af alkoholbehandling – dvs. at fjerne den fra regionerne og lade det være op til kommunerne at yde hjælpen – at der hurtigt bliver 98 tilbud af meget blandet kvalitet.

Fra storkommune til mindre kommune – fra borgerlig til socialistisk kommune – fra rig til fattig kommune, alt sammen vil være med til at skabe stor forskel i kvaliteten af tilbuddene.

Ideen med at gøre alkoholbehandlingen ’borgernær’ er rigtig god og burde være den bedste løsning – hvis ikke de ovenfor beskrevne forskelle var så store. Endnu mere fatalt er det at lovgivningen IKKE er fulgt med. Spekulationer og kassetænkning trives i bedste velgående.

Kampen om hvem der skal behandle og hvem der skal betale, region eller kommune?  Spørgsmålet kan få fatale følger for de mennesker, der har brug for hurtigt og effektiv hjælp. Endnu værre stillet er de uheldige mennesker, der har en psykiatrisk diagnose og et misbrug. Kampen om hvem der skal betale kan virke vigtigere en det at yde hjælpen.

Derfor burde det logisk set være noget lettere at regulere, at få råd til specialister, at tilbyde kvalificeret hjælp, at tilbyde ensartet og hurtig hjælp, hvis de 5 regioner overtog al behandling.

Ved at tage skridtet fuldt ud og sætte alkoholbehandling tilbage til regionerne og videre til hospitalerne, vil behandlingen så høre til hvor der med størst sandsynlighed er den største ekspertise.

Det er vel det vi alle ønsker – bedst mulig behandling for alle?

Den største fordel ved at tage alkoholbehandling ind under sygehusvæsenet er, at der er åbent 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen – lige nu er alkoholafhængighed begrænset til at være behandlingskrævende i kommunens åbningstider, dvs. meget begrænset.

Vi ved jo alle, at alkoholmisbrug stopper på hverdage efter kl 16.00 og på fredage kl 13.00 og med en ugentlig lukkedag og ALDRIG starter før kl 10.00 mandag morgen og kun hvis det offentlige behandlingstilbud er åbent, ellers går alkoholmisbruget automatisk på stand by og afventer åbningssignalet.

Vrøvl – det giver ingen mening at yde behandling på institutioner, der er styret af åbningstider og indrettet på eller tilpasset efter personalebehov, og ikke behandlingsbehov.

Vi har hospitaler der er døgnbemandet med professionelt personale, men vælger at behandle på institutioner, der i bedste fald kun kan yde en del af hjælpen og dermed kun løse noget af problemet.

Løs dog problemet hvor viden og ekspertisen er samlet.

Økonomisk kan den nuværende ordning kun være dyrere end den tidligere ordning.