Et billede af dagens Danmark

Franks Corner. Et billede af dagens Danmark som jeg egentlig ikke troede fandt sted mere, og hvis det gjorde – at det ikke var så grelt. Alt i forløbet er lige efter bogen, alle regler er fulgt – den sunde fornuft, og dermed også menneskeligheden, er fuldstændig væk. Mennesket ses ikke – opgaven eller problemet

Videre