Konference

Af Frank Hansen

Franks Corner.

Alt der skrives, gættes og påstås står for egen regning. Læserens formodninger og konklusioner står for læserens egen regning.

Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften – har netop erfaret at Danmarks største behandlingscenter afholder konference den 26. november 2014 i Middelfart.

Intet mindre end ”Misbrugsbehandling – Viden og visioner”

Kan næsten ikke vente på at tilmelding bliver mulig.

Misbrugsbehandling

Første sætning i den meget korte besked om misbrugskonferencen, der findes på Tjeles hjemmeside, begynder med ”Misbrug eller afhængighed er en af vor tids store problemer” – en overskrift der i den grad fænger, og hos feinschmeckere læses straks det skjulte budskab.

Misbrug og afhængighed sidestilles

Svaret kommer i følgende sætning ” Mennesker går også til ekstremer og mister kontrollen i forhold til spil, indkøb, spisevaner, arbejde, sport og meget, meget andet”

Tjele udvider målgruppen – nu er det ikke kun alkoholikere og undtagelsesvis stof og medicinafhænge der skal behandles, men alle der har råd til det eller som har et forsikringsselskab, der er villigt til at betale en behandling for dette, er kommende kunder til behandlingscentret.

Et par år med gode driftstilskud til de daglige udgifter til den ambulante behandling i København, finasieret af Ludomanimidlerne og på bekostning af ludomanerne, har givet blod på tanden og nye indbringende områder er opdaget.

Ikke mindst når al behandlingsmetode, uanset type ”misbrug eller afhængighed”, er fuldstændig ens.

Jeg ser frem til at Tjeles hjemmeside ændres – så principperne passer sammen. Her tænkes på 5. princip:

”Den, der gør det meste af det direkte arbejde med patienten skal være en ædru alkoholiker – den faguddannede rådgiver”

Spændende at læse formuleringen og beskrivelsen af dem der skal arbejde med spise-, sport-, sex-, indkøb- og arbejds- ”misbrug” eller afhængighed.

Viden

Med et kommende 25 års jubilæum og over 10.000 mennesker hjulpet til et bedre liv, må der være en masse viden og erfaring der kan videregives. Der må være tusindvis af behandlingsjournaler og rigtig mange lægejournaler, der kan give en viden om eventuelle ændringer i målgruppens sammensætning – alder, køn, misbrugsmønster osv.

images (3)

Konferencen reklamerer med ”eksperter inden for misbrug og misbrugsbehandling fra både den lægelige, den lægelig/samfundsfaglige og den behandlingsmæssige verden”… jeg formoder at eksperterne i misbrug og misbrugsbehandling er Tjeles egne folk der tegner og fortæller om hvilke ”moderne” metoder der er taget i brug.

Ja – det fremgår af Tjeles hjemmeside under punktet ”om Tjele” at behandlingen er Et professionelt tilbud om moderne behandling af alkoholisme og behandling af medicinafhængige

Spændende – hvad mon vi får fortalt? Hvad mon kan være så ”moderne” og banebrydende at vores fælles viden måske udvides og fornyes?

Skal ”moderne” behandling tolkes som at Tjele vil til at bruge andre metoder end 12 tins modellen?

Det tror jeg nu ikke, det ville jo kræve ”rigtig faguddannet” personale og måske endda brug af folk udenfor 12 trins programmet.

Det kan være farligt, da de ind imellem tænker selvstændigt og ud af boksen – og det duer ikke, da resten af det ”faguddannede” personale (5. princip) så vil blive koblet af.

Programstyret tænkning og selvstændig tænkning er svært forenelige.

Måske det er den ”moderne behandling” Tjele er lykkedes med? Spændende.

Så er der ”lægelige, den lægelig/samfundsfaglige” vinkel på problemet – hvem mon det kan være der vil berige os med guldkorn af højeste karat?

Jeg gennemgik personale- og konsulentlisterne på Tjele og fandt ikke nogen der helt kunne indfri mine forventninger til sådanne indlæg  – kender kun Henrik Thiesen, der ville kunne løse den opgave.

Glæder mig til at få ny viden om lægelige og samfundsfaglige vinkler på misbrugs-problematikker.

En taknemmelig kundes skamros kan jeg godt undvære og det samme gælder en taknemmelig alkoholiker lidelseshistorie.

Men selvfølgelig lytter jeg med – selv om det faglige niveau falder nogle grader.

Visioner:

Jeg har en gang oplevet Tjeles ejer fremlægge visioner – jeg ved sgu ikke om de var særlig visionære eller om det bare var et resume og diktat fra ejeren.

images (2)

Så for god ordens skyld lige et par definitioner på vision:

  1. idé eller forestilling om fremtiden

eller

  1. indre, billedlig oplevelse eller forestilling, ofte af religiøs karakter, fremstilling af denne oplevelse

Lige meget hvilke af de to definitioner det bliver, så bliver det en oplevelse ud over det sædvanlige.

Breakning news kunne være en vision om samarbejde, respekt og vidensdeling – alt sammen til gavn for mennesker med behandlingsbehov.

Men det er nok mere en utopisk tanke end en vision.

Jeg glæder mig til at julegaven allerede kommer i november. Tak for det – afventer i spænding på invitationen eller bare muligheden for tilmelding.

Min største frygt er at konferencen bliver en lukket fest; men det vil ikke overraske mig.