Ny æra – embedsmandsvældets magt beskæres

Af Frank Hansen

Franks Corner

Alt der skrives, gættes og påstås står for egen regning. Læserens formodninger og konklusioner står for læserens egen regning.

Denne blog er meget atypisk, og for mig næsten grænseoverskridende både politisk, menneskeligt og fornuftsmæssigt. At skulle rose en radikal – endog en radikal minister, havde jeg ikke i min vildeste forestillet mig muligt.

Tak Gud, at jeg får lov til at opleve dette.

Bloggen følges om med et personligt brev til Manu med tak for stilskiftet i fordelingen af de mange millioner i satspuljen og selvfølgelig med forslag om flere forbedringer og ikke mindst opfølgning på bevilgede midler.

Ny æra – embedsmandsvældets magt beskæres

Efter mange afsløringer af et embedsmandsstyres brug og uddeling af vores alle sammens skattepenge og efter helt egne regler og principper, er en radikal politiker trådt i karakter.

4514965-manu-sareen-lser-hjt--

Af alle typer mennesker og politikere må det siges at være meget overraskende: en radikal med en mening og som tør stå fast og holde fast. Respekt Manu – respekt.

Radikal har jeg altid forbundet med lidt vattede og ikke særlig håndfaste overbevisninger, som f.eks. den sidste underlige radikale udmelding om 24 års reglen: vi mener, fastholder og siger, men gør noget helt andet.

Se, det er radikal politik og til at genkende.

Når så ovenikøbet en minister handler efter overbevisning, så er det så uventet for mig at min reaktion automatisk var: ”jeg hørte og læste forkert”… men nej det var sgu rigtigt.

Satspuljemidlerne – som jeg personligt mener at være skabt af fanden og iværksat af usolidariske politikere. Satspuljemidlerne var også dem som tidligere socialminister Annette Wilhelmsen brugte efter forgodtbefindende (eller hendes embedsmænd gjorde), og som en kontorchef i socialministeriet gjorde – bevilgede penge til den forening, hvor han selv sad i bestyrelsen.

Guderne må vide hvor mange andre gange det er sket.

Tilbage til Manu – han skar igennem og bevilgede egenhændigt 72 millioner af satspuljemidlerne uden at spørge embedsmændene om tilladelse. Godt gået og der er sikkert et par embedsmænd, der mister en ekstra indtægt fra ”bestyrelsesarbejde”.

Ydermere sikrede Manus at praksis/procedurer omkring godkendelse af bevillinger ikke længere skulle omkring ”satspuljeordførerne” fra forligspartierne.

Genialt og et godt træk.

Selvfølgelig brokkede et par af satspuljeordførerne sig – nu blev muligheden for at købe stemmer og opmærksomhed lige pludselig stoppet. Alle, og det gælder også den radikale satspuljeordfører (jeg mener det var Morten Østergård) da de radikale sad i opposition, har brugt satspuljemidlerne til at fremme egne, partiets eller ”stemme interesserne”.

Kammeradvokaten analyserede sig frem ”til at inddragelsen af ordførerne giver »meget alvorlige betænkeligheder«, og at praksissen i værste fald kan stride mod grundloven.”

Den gode Manu står fast på, at arbejdsdelingen mellem Folketinget og Socialministeriet har været for uklar, og at der skal indføres et armslængdeprincip.

Flot gået og det giver sgu respekt – en politiker der står fast og fastholder at ville føre politik.

Handling giver forvandling.

Må Guderne bevare dig og passe på dig, Manu – og må fanden og alle hans hjælpere tage lobbyisterne, der nu vil summe omkring dig som bier omkring et honningglas.

Kan du ikke hjælpe din kollega Nick Hækkerup, så han ikke begår samme fejl som Astrid Krag og hendes forgænger begik?

Der har en uskøn forening af embedsmænd og to private firmaer/interesser i den grad skummet fløden og gennem ca. 8 år raget stort set alle ludomanimidler til sig – godt 80 % af samtlige ludomanimidler eller godt 116 millioner.

Du kan læse de nøjagtige tal i bloggen fra januar 2014 ”Gaveregnen forsætter”.

Men tak fordi du trådte i karakter og for en tid stoppede politikerleden.