Den “sande 12 trins behandling” og Islam

Af Frank Hansen

Franks Corner.

Alt der skrives, gættes og påstås står for egen regning. Læserens formodninger og konklusioner står for læserens egen regning.

For ikke at starte en ny Muhammed krise – vil jeg starte med at udtrykke min store respekt for Islam og alle andre trosretninger.

Jeg opfatter troen som universel og som et omsorgsfuldt og kærligt redskab til menneskeheden. Troen, håbet og kærligheden. Uendeligheden – de tre grundpiller i Gudsbegrebet.

Alt sammen er i Islam og mange andre trosretninger – ja, det er med vilje jeg skriver trosretninger, da religion for mig mere er en meningsmaskine og styringsmekanisme end et kærligt budskab om tro, håb og kærlighed. islamic-symbol

Efter at have læst Akkari’s ”Min afsked med islamismen” og tænkt en del over selve indholdet dvs. beskrivelserne af miljøet, personerne og manglende forståelse af og for omverdenen – syntes jeg at kunne ”genkende” og se flere lighedspunkter. Et miljø, hvor kun de rigtige meninger kommer til orde og repræsenteres af en flok selvudråbte og selvvalgte ”talsmænd”.

Lige pludselig syntes jeg at kunne genkende meget af tænkemåden og ikke mindst det voldsomme behov for hemmeligholdelse og behovet for at have fingrene dybt ned i samfundets fælleskasse, for fremme af egne interesser – forklædt som en samfundsopgave.

Den ”sande 12 trins behandling” og Islam

Akkari’s beskrivelser og mit kendskab til brugen af 12 trins/Minnesota behandling i Danmark har store ligheder, men også forskelligheder – der dog kun bekræfter ligheden. Undtagelser findes dog – i Akkari’s bog beskrives flere forskellige retninger, foreninger og talsmænd indenfor Islam i Danmark.
Den samme mangfoldighed findes stort set ikke i behandlingsverdenen mere, da nok over 90 % af 12 trins/Minnesota behandling er på en enkelt mands hænder.
Så med en selv udnævnt Pave der repræsenterer hans opfattelse af den ”sande” tro =12 trins/Minnesota behandling må jeg konkludere, at det er lykkedes på det punkt at overhale selv den mest yderlig gående ”islamist”.
Men lighedspunkterne på de to modeller, i deres ekstreme form, er forbløffende og det er egentligt svært at se forskellen på om det er tro eller behandling? n00096150-b

Medlemskab

De to foreninger, og jeg taler om dem i den ekstreme form, altså den og de selvudnævnte talsmænd, eller endnu værre: påståede repræsentanter, der mener at tale på alle muslimers vegne eller på hele 12 trins/Minnesota behandlingens vegne.
Det betyder i den opfattelse at født muslim =automatisk medlem og støtte til et synspunkt, der måske ikke engang er taget stilling til.
En person der har været i 12 trins/Minnesota behandling = automatisk støtte til ejeren af behandlingen = Paven.

Du kan ikke vælge om du fødes som muslim.
Du kan stort set ikke vælge andet end Pavens behandling, hvis du er alkoholiker.

Ens for begge er, at valgmulighederne er begrænsede – stærkt begrænsede. Man bliver automatisk udstyret med et medlemskab til en forening, hvis synspunkter man måske på ingen måde har sympati for.
Viljen, evnen og opfindsomheden for at få mange medlemmer og dermed større offentlige tilskud kender ingen grænser, og her er en ny lighed – begge foreninger har efter egen opfattelse lov til at lyve for at opnå det ønskede.

Akkari fortæller om og dagspressen afslører fiktive foreninger, der modtager hjælp til diverse ungdomsaktiviteter – der aldrig har fundet sted. Pengene beholdes på trods af afsløringen.

Paven søger om og får offentlig støtte til behandling af en særlig målgruppe og bruger penge til konsolidering og udbygning af virksomhedens andre lidt trængte behandlinger – mange ved det, men der er en almen accept og showet forsætter.

Fælles for dem begge er, at en vigtigt grundpille i både tro og behandling er ærlighed – ja, ”Paven” har det endda som det primære i behandlingen. Men selvfølgelig er ærlighed en bøjelig størrelse og kan tilpasses foreningernes eller Pavens behov.
Fælles for begge – offerrollen.
Passer perfekt på den yderliggående islamist, ’det er alle andres skyld’ – men om muligt endnu bedre på den udskældte Minnesota/12 trins behandling – den misforståede uskyldighed.

Og endelig overordnet ”målet helliger midlerne”: intet offer er for stort, så længe det ydes af alle andre.  

Ideologi

Sandheden tilhører fortolkeren – sandheden tilhører den der har magten, ”sandheden” og pengene. Koranen er på arabisk og introduceres ofte som udenadslære – af fortolkeren/imamen, der fortæller hvad du skal forstå og hvordan du skal forstå det. Koranen = sandheden.
12-trins programmet bruges som det forstås af ejeren = Paven, og bliver dermed sandheden.
Nuancerne og indholdet misbruges i begge tilfælde, så det smukke, geniale og brugbare bliver ensrettet og rigidt. En lovreligion og en trin/regel behandling.

Topstyring

Islam bekender sig til én Gud (Allah). Det samme gør pt. det meste af 12 trins/Minnesota behandling i Danmark, hvor det er svært helt at gennemskue hvad der menes med HM (højere magt) og om ejeren og HM er en og samme person.
Men en ting er sikkert i begge tilfælde – ingen over og ingen ved siden af.

Økonomi

Akkari skriver om de mange talsmænd for Islam, der berigede sig selv og brugte kampen for Islam til at bedre egne livsvilkår. Man kan vel sige at der var flere agendaer, end blot kampen for den sande tro. På trods af og næsten i modstrid med sund fornuft – så er det dog forståeligt.
Store dele af Minnesota/12 trins behandling må siges at have tabt behandlingen af syne og gået rent efter overherredømmet og pengene, dog stadig forklædt bag en maske af menneskelighed. Hvis den enkelte medarbejder i behandlingen havde beriget sig, kunne det forstås; men at en hel behandlings metode idelogi tages som gidsel i en paves økonomiske kamp er uforståeligt.
Fælles for begge er, at økonomierne er uigennemskuelige. Underligt at der så i det hele taget kan ydes støtte til nogen af dem! Utroligt at få mennesker kan ødelægge så meget for så mange – endnu mere underligt at de får lov til at forsætte.

Guderne bevare Danmark.